Első nap:    LENGYEL -TÁTRA,  SAS út.

Útszám        Nehézség    Komarniczki   Orla Perc  Megjegyzés

                                          kalauz           térkép                                                                        

 

340.A.          0                1,30             1,50         A Lengyel-Öt-tó völgyéből (D-ről)

Készített ösvény. Kék jelzés. Az Elülső-tó (Przedni Staw, 1668m) partján álló menedékháztól az ösvény a Kis-tó (Maly Staw) mellett a Nagy-tó (Wielki Staw) é. partján vezet, átkel a tó lefolyását képező patakon (híd), és a Nagy-tó ény. Oldalán, a tó partja fölött ny. irányban visz tovább. Kevéssel azután, hogy átkelünk a Pusta-völgyecskéből lejövő patakon (40 p; a patak mögött b., dk. irányban a Miedziane-hágó 316.B. ösvénye, dny. Irányban a Sima-hágó 324.A. ösvénye), az ösvény meredeken emelkedni kezd, és kanyarokkal rávisz a völgybe előretolódó Kolo d. nyúlványának széles hátára, amelynek túloldalán egy oldalkatlanban a Zadni Staw pod Kolem (Hátsó-tó 1890m) és katlan é. hátterében a Zawrat. A hátról az ösvény a katlan oldalára vált át, és a Kolo ny. lejtőjén húzódik a katlan háttere felé, és végül ívben b. átkerül a Zawrat-hágó bemetszésébe. (Összesen 1 ½ óra.)

 

340.       ZAWRAT (2183m)                

A Zawrat-torony és a Kis-Zerge-hegy által közrefogva fekszik a Lengyel-Tátra legsűrűbben járt hágója, a Zawrat. A legkényelmesebb átjáró a Hala Gasienicowától a Lengyel-Öt-tó völgyébe. Itt kezdődik a Sas út.

340.B.       I       Gasienica-Fekete-tó völgyébe,

                          Hala Gasienicowa, Murowaniec menedékházhoz                      2 ¼ ó.

 

341.A.         0                0,15             0,20         Nyugati gerinc a Zawratról.

              A Sas út 1. része. A zawratról tömbökből álló gerinc vezet két előpúpon át a csúcsra (15p).

 

341.       Maly Kozi Wierch (2226m) Kis-Zerge-hegy

Elnyúlt élű hegy a Zawrat (Ny) és a Fagyott-tavi-csorba (K) között. Csúcsból D-re a Lengyel-Öt-tó völgye felé rövid oldalgerinc ágazik ki, amely – a Kolo-nyereg által elválasztva – a Kolo púpjával végződik.

 

341.E.          I                0,30             1,30         A keleti gerinc részbeni megkerülésével, a

                                                                              Fagyott-tavi-csorbába.

A Sas út 2. része. A csúcsról k. irányban le a közeli csorbába, ahonnan É-ra húzódó meredek, keskeny és törékeny folyosóban le. A folyosó jobb oldalán vassodrony, ezt korai idényben többnyire betemeti a hó. Folyosóból k. irányban tagozott párkányokon és sziklákon – a gerinc két kiemelkedése alatt elhaladva – jutunk vissza a gerincre, majd a Fagyott-tavi-csorba ny. nyílása fölötti meredek falacskán vaskapocs segítségével le a csorbába (30 p).

Térképen: chute with precipice – csúszda a szakadékba.

 

346.C.          I                0,20                             Fagyott-tavi-csorbából a Zamarla-torony

                                                                               északi megkerülésével.

A Sas út 3. része. A Fagyott-tavi-csorbából a 345.A. úton a Zamarla-torony csúcstömbjét É-ról övező „Felső törmelékpadra”. Ezen b., egészen a k. végéig, ahol a pad 8 m magas sima fallal a Zerge-csorbához letörik. A falon vashágcsón le a törmelékre, néhány lépésre a csorba felett. (20 p).

Térképen: ladder  - létra.

 

346.       Kozia Przelecz (2137m), Zerge-csorba

A Zamarla-torony (Ny) és a Zerge-bástya (K) közötti csorba, átjáró a Gasienica-Fekete-tó völgye és a Pusta-völgyecske között. (13. és 14. ábra)

              346.A.       I       Puszta-völgyecskébe, az Öt-tóhoz sárga jelzés                          1,40 ó

346.B.       I       Gasienica-Fekete-tó völgyébe                                                   1,15 ó.

 

347.A.         II.               0,45             1,40         Zerge-csorbából a nyugati gerinc megkerülésével.

Kiépített mászóút. A Sas út 4. része. A csorbából a d. szakadékban, majd a bal oldali szikláin (vaskapocs) keveset b. fel egy rövid párkányra (itt ágazik el j. le a 346.A. út). Innen egy vashágcsón fel a ny. gerincre. Itt át az é. oldalra, amelyen egy törmeléktérség szélén, majd meredek sziklákon fel a gerincre. Rövid darabon a gerincen, majd a középső oromcsücsök é. megkerülése után a gerincrésbe, amelyből táblákon a főoromra.

Térképen: exposure – exponált hely, kilátás.       (14. ábra.)

 

347.       Kozie Czuby (2266m), Zerge-bástya

A zerge-hegy önálló, ny. testvérorma. Közöttük magasan a Felső-Zerge-csorba van. Mind É-ra, mind D-re tekintélyes falakkal törik le. Csúcstaraján a három orombütyök közül a k. a legmagasabb.

 

349.A.2.      II               0,25                             Átmenet a Zerge-bástya k. ormáról (Ny-ról)

A Sas út 5. része. A Zerge-bástya főormáról – meredek k. gerincének d. oldalán – egy meredek vályúban (vaskapcsok és vassodrony), és néhány sziklalépcsőn a Zerge-csorba bemetszésébe. A túloldali gerinc meredek lépcsője után egy keveset a gerinc d. oldalán fel, azután egy hasadék segélyével újból elérve a gerincet, át az é. oldalára, ahol lépcsőkön, majd egy vályúban (vassodrony) fel a Zerge-hegy csúcsához (20p, összesen 1 ó 10p).  Térképen: chimney – kémény.                       (14. ábra.)

 

349.        Kozi Wierch (2291m), Zerge-hegy

A Lengyel-Tátra hegyeinek második legmagasabb orma a Swinica után. Benne az eddig Ny – K irányban húzódó gerinc megtörik és é. irányban folytatódik. Északra a három ormú Gránát-csúcs szomszédos vele, amellyel hosszú, szaggatott gerinc köti össze. Ennek csipkézett középső része a Fekete-fal.

 

A Sas út megszakítása, lemenet a Lengyel-Öttavi-menedékházba:

349.C.         0                1,30             1,25         Délkeleti homloklejtőn, a Lengyel-Öttavi-menedékházig.

Készített ösvényen. A csúcs dk. lejtőjén a tompa hegysarok d. oldalába ereszkedve elválik a 349.D. ösvénytől – a Sas út folytatása – majd j. a fekete jelzésű ösvényen a Zerge-hegy szelíd homloklejtőjén számos kanyarral kígyózik le a Zawratra vezető, kék jelzésű ösvényig.

Tovább b. k. irányban haladva csatlakozik a Kereszt-nyeregből levezető 367.B. sárga jelzésű úthoz és vezet le a menedékházig. (1 ½ ó).           (14. ábra.)

 

Első nap összesen:      5,15 ó          6,45 ó


Második nap

Útszám        Nehézség    Komarniczki   Orla Perc  Megjegyzés

                                          kalauz           térkép                                                                     

349.C.         0                1,30             1,55         Délkeleti homloklejtő, a Lengyel-Öttavi-

                                                                          menedékháztól.

Készített ösvényen. A Zawratra vezető, kék jelzésű ösvényből 15 p múlva j. elágazik a Zerge-hegyre vezető, fekete jelzésű ösvény (a már korábban j. elágazó sárga jelzésű ösvény a Kereszt-nyereg 367.B. útja). A fekete jelzésű ösvényen a füves lejtőn, majd a Zerge-hegy szelíd homloklejtőjén számos kanyarral kígyózik fel. Kevéssel a csúcs alatt egyesül egy jobbról jövő vízszintes ösvénnyel (349.D. út), és pár perc alatt a csúcsra. (A menedékháztól 1 ½ óra).

 

349.        Kozi Wierch (2291m), Zerge-hegy

A Lengyel-Tátra hegyeinek második legmagasabb orma a Swinica után. Benne az eddig Ny – K irányban húzódó gerinc megtörik és é. irányban folytatódik. Északra a három ormú Gránát-csúcs szomszédos vele, amellyel hosszú, szaggatott gerinc köti össze. Ennek csipkézett középső része a Fekete-fal.

 

A Sas út folytatása:

349.D.         0                0,25             0,45         A Déli-Feketefal-csorbába, az északkeleti

                                                                          gerinc megkerülésével.

A Sas út 6. része. Készített ösvény. A csúcs dk. lejtőjén a tompa hegysarok d. oldalába ereszkedve elválik a 349.C. ösvénytől – amely a Lengyel-Öttavi menedékházhoz vezet le – és ék. irányba fordulva – meglehetős mélyen a gerinc alatt – közel vízszintesen, majd gyengén emelkedve a nagy gerinctorony előtti csorbán átvezet a gerincen, majd balról kis párkányon kerüli meg a nagy gerinctornyot (2242m) és vezet a mögötte lévő csorbába (25 p).

 

350.       Gran Czarnych Scian, Fekete-fal gerince

A zerge-hegy és a Gránát-csúcsok közötti közel 1 km hosszú gerinc középső része a négy toronyból álló Fekete-fal toronysora. A legmagasabb a délről (a Déli-Feketefal-csorbától 2245m) számított második torony. A gerinc legmélyebb pontja az Északi-Feketefal-csorba. Egyik csorba sem átkelőhely.

 

350.I.     Przelaczka nad Dolinka Buczynowa (kb. 2225m), Déli-Feketefal-csorba

              350.I.A.     I       Zerge-völgyecskébe, Hala Gasienicowáig                                  3,00 ó

              350.I.C.     I       Zerge-hegy keleti hátán a lengyel-Öt-tóhoz                                1,30 ó

350.II.    Czarne Sciany, Fekete-fal

350.III.  Zadnia Sioeczkowa Przelaczka, Északi-Feketefal-csorba

 

351.C.II.     0                0,55             0,50         Déli-Feketefal-csorbából az Északi-Gránát-

                                                                          csúcsra.

A csorbából a Ny felé lehúzódó, széles Kulczynski-szakadékban néhány percig le, azután a szakadék jobb oldalfalába kivezetővízszintes párkányon egy meredek, táblás, kéményszerű sziklavályú tövéhez, és ebben (vaskapcsok) 20 m-t fel a szakadékot határoló bordára, amelyet kis csorbában érünk el (10 p). Az ösvény innen hosszú oldalmenettel keresztezi a Zerge-völgyecskéhez aláeső meredek lejtőt. Amint az ösvény elhalad az Északi-Feketefal-csorba alatt, egyesül a balról, a Zerge-völgyecskéből feljövő 351.D. ösvénnyel (20 p), és végül a Gránát-csúcsok d. gerincére visz fel, kevéssel a Déli-Gránát-csúcs előtt. Innen tovább mint 351.A. alatt az Északi-Gránát-csúcsra.

A térképen: chimney - kémény

 

351.A.        0                                                    Déli gerinc az Ézsaki-Feketefal-csorbából.

A csorbából az emelkedő gerinc púpjain át a Déli-Gránát-csúcsra (15p). Erről tovább a gerincen, vagy annak jobb oldalába térve ki, meglehetősen meredeken le a két csúcs közötti csorbába, és ebből a gerincen könnyen a középsőcsúcsra (10p). Erről az északi csúcsra a kettőjük közötti meglehetősen mély csorbán át (10p; a déli és az északi csúcs közötti távolság kb. 300 m). (A Zerge-hegytől összesen 1 ó 20 p).

 

351.        Granaty (2239m), Gránát-csúcsok

A Fekete-fal utáni é. gerincen emelkednek a Gránát-csúcsok. A Déli-Gránát-csúcs (Zadni Granat, 2239m), a Középső-Gránát-csúcs (Posredni Granat, kb. 2235m) és az Északi-Gránát-csúcs (Skrajny Granat, 2226m) közül az utóbbinak van a legszebb kilátása.

Lemenet a Déli-Gránát-csúcsról:

              351.D.      0       Zerge-völgyecskébe, Hala Gasienicowáig, zöld jelzés                1,20 ó

Lemenet az Északi-Gránát-csúcsról:

              351.J.        0        Zerge-völgyecskébe, Hala Gasienicowáig,                                 2,15 ó

 

351.M.        I                0,20             2,15         Keleti gerinc, a Gránát-csorbába

A Sas út 8. része.

A csúcsról a k. gerincen meglehetősen meredeken le, majd j. a Buczynowa-völgy felé rövid vályúban (vassodrony) le, füves lépcsőkön átkerülve a gerinc Panszczyca-völgyi oldalában lemenet a csorbába. (20 p.)

 

357.A.          I                0,15                             Gránát-csorbából, a nyugati gerinc

                                                                          megkerülésével

A Sas út 9. része. Érdekes mesterséges út, bejárása szédülésmentességet igényel. A csorbából az É-re, a Panszczyca-völgybe lehúzódó szakadékban néhány lépést le (vassodrony), utána a Sas-orom ny. gerincén emelkedő két merész tornyocska é. oldalán, keskeny párkányon (vassodrony és vaslétra) át a mögöttük fekvő Sas-csorbába. Ebből a csúcstömb Buczynowa-völgyi oldalán könnyű lépcsőkön fel a füves csúcstetőre, amelyről néhány lépcsőn a legmagasabb pontra (15 p). Térképen: ladder – létra,

 

357.       Orla Baszta (2175m), Sas-orom

A Lengyel-Tátra hegysorának a Panszczyca- és a Buczynowa-völgy közötti vonulatában feltűnik kocka alakú csúcstömbjével a Sas-orom. Ezt Ny felé az Északi-Gránát-csúcstól a Gránát-csorba, K felé hosszú vízszintes gerincszakasz után a Nagy-Buczynowa-toronytól a Nowicki-csorba választja el. A csúcstömb ny. és k. tövében is egy-egy kevésbé kifejezett csorba vágódik a gerincbe: Ny-ra a Sas-csorba, k. tövében pedig a Jasinski-csorba fekszik.

 

357.C.         I.               0,10                             Jasinski-csorbába, a keleti gerinc

                                                                          megkerülésével.

A Sas út 10. része. Oromról a k. gerincen néhány könnyű lépcsőn le a füves csúcstetőre, innen j. le egy 8 m magas kéményben (vassodrony és vaskapcsok), majd balra vissza néhány lépés a gerincfelszökés alatti csorbába (10 p). Térképen: chimney – kémény.

 

358.       Posciel Jasinskiego (kb. 2125m), Jasinski-csorba

A Sas-orom kocka alakú csúcstömbjének k. tövében fekvő csorba, amelyet a közte és a Nagy-Buczynowa-torony közötti legmélyebb bemetszéstől, a Nowicki-csorbától hosszú, közel vízszintes gerincszakasz választ el. Nem átjáró.

 

358.A.1.      I.               0,15                             Nowicki-csorbába a gerinc megkerülésével.

A Sas út 11. része. A csorbából é. irányban törmelékes terepen 30 m-t le, majd rézsút jobbra emelkedő, kitett szegélyen (vaslánc) fel a gerinc főtornya előtti kis csorbába, amelyen át a gerinc d. oldalába, ahonnan közel vízszintesen k. irányban meglehetős mélyen harántozunk a tornyokkal és sziklafogakkal megrakott gerinc alatt a Nowicki-csorba alatti füves hegyoldalig, ahonnan néhány métert fel a csorbába (15 p).  

Térképen: exposure – exponált hely, kilátás.

 

359.       Przelecz Nowickiego (2105m), Nowicki-csorba.

A Sas-orom és a Nagy-Buczynowa-torony közötti hosszú gerinc közepe táján egy cukorsüveg alakú gerincfog emelkedik. A gerincfog és a Nagy-Buczynowa-torony között fekszik a Nowicki-csorba. Mind a Panszczyca-, mind a Buczynowa-völgyből könnyen elérhető, de meredek, törékeny terepe miatt átkelésre alig használják.

              359.A.       I       Panszczyca-völgybe, Hala Gasienicowáig,                                 2,15 ó

              359.B.       0       Buczynowa-völgyecskébe, Lengyel-Öt-tóhoz                            0,55 ó

 

Sas út 12. részének nehezebb változata: Buczynowa-csúcson át:

360.B.     II, II.+           0,45                             Nyugati gerinc a Nowiczki-csorbából.

A Sas út 12. szakaszának a nehezebb változata. A csorbából a nagy gerinctű tetejéig. Ez túloldalt igen meredeken törik le a mögötte levő csorbához. A letörésen egyenesen le, de a felső legnehezebb részét könnyebben megkerülhetjük a d. oldalon. A csorbából (amelyben a 360A. út keresztezi a gerincet) néhány lépést ki a d. oldalba, és vissza a meredek gerincre, ezen a csúcsra (45 p).         (15. ábra.)

 

360.        Wielka Buczynowa Turnia (2182m), Nagy-Buczynowa-torony

A Nowiczki-csorba és a Kereszt-nyereg közé eső gerincszakaszban emelkedik ny. a Nagy- éd k. a Kis-Buczynowa-torony, amelyeket a keskeny és mély Buczynowa-csorba választ el egymástól.

 

360.E.         II               0,20                             Buczynowa-csorbába a keleti gerinc

                                                                              megkerülésével

A Sas út 12. szakaszának a nehezebb változata. Törékeny kőzet. A keleti gerincen le néhány vad gerincfogat a d. oldalon megkerülve, majd a füves sziklafoknál j. az é. oldalon a Nagy-Buczynowa-torony függőleges falába vágódó sziklavályúban végig le a törmelék lejtőre, amelyen a Panszczyca-völgybe lehúzódó szakadékhoz, amelyben  jobbra néhány lépés után fel a csorbába (20 p).       (15. ábra)

              

361.       Buczynowa Przelecz (2127m), Buczynowa-csorba.

Keskeny, mély gerincbemetszés a Nagy- és a Kis-Buczynowa-torony között. Nem átkelőhely.

 

362.B.         II               0,20                             Buczynowa-csorbától a nyugati gerinc

                                                                              megkerülésével.

Ez az út – kapcsolatban a 360.B. és a 360.E. úttal – a Sas út 12. részének nehezebb változata a Kis-Buczynowa-toronyra. Néhány méterrel a csorba alatt az északra lehúzódó szakadékból egy nagy vályú ágazik el j., amely a Kis-Buczynowa-torony é. falában, k. irányban meredeken visz felfelé. A rendkívül törékeny és laza kőzetű vályúban fel, a végéről egyenesen a ny. gerincre, amelyen a ny. orom után k. (fő) oromra (30 p). (15. ábra.)

 

362.        Mala Buczynowa Turnia (2171m), Kis-Buczynowa-torony

A két Buczynowa-tornyot a Buczynowa-csorba választja el, k. gerince a Nyugati-Madár-csorbához esik alá. Két orma közül a k. a főorom. Északi falletörései rendkívül nehéz mászások.

 

Sas út 12. részének könnyű változata: Buczynowa csúcs déli megkerülése:

362.A.         0                1,00                            A Nowiczki-csorbából, a Nagy-Buczynowa-torony

                                                                             megkerülésével

A Sas út 12. része. A csorbából a 360.A. úton a második bordánál folytatjuk a keresztező ösvényt, amely ugyancsak egy nyergecskébe a harmadik bordán kel át. Mögötte a Buczynowa-csorbából a Buczynowa-völgy felé aláhúzódó szakadékon átkelve,túloldalt egy keveset a Kis-Buczynowa-torony dny. oldalába, amelynek füves lépcsőin fel a dny. hátra. Ennek túloldalán a tetőérle, és ezen j. a főoromra (1 ó).      (15. ábra.)

 

Két változat folytatása:

362.        Mala Buczynowa Turnia (2171m), Kis-Buczynowa-torony

A két Buczynowa-tornyot a Buczynowa-csorba választja el, k. gerince a Nyugati-Madár-csorbához esik alá. Két orma közül a k. a főorom. Északi falletörései rendkívül nehéz mászások.

 

362.C.          0                0,30                            Kereszt-nyeregbe, a keleti gerinc részbeni

                                                                              megkerülésével.

A Sas út 13. része. A főoromról a k. gerinc bal oldalán lévő párkányon le, majd az ösvény kivisz a gerinc túloldalán a Kis-Buczynowa-torony d. oldalába, ahonnan hosszú, vízszintes oldalmenettel – a Madár-domb és a Kereszt-domb alatt elhaladva – az ösvény a gerinc d. oldalán levezet a Kereszt-nyeregbe (30 p).                                                       (15. ábra)

 

367. Krzyzne (2113 m), Kereszt-nyereg.

A Sas út végpontja. A Kereszt-nyereg keskeny hágónyílása a Kis-Buczynowa-torony és a Woloszyn-csúcs között van. Tőle K-re ágazik ki a gerincből É felé a Koszystához vezető oldalgerinc, amely elágazásánál – a Kereszt-nyereg bemetszése fölött – nagy kiterjedésű törmelékfennsíkot képez (Kereszt-fennsík). A Kereszt-nyergen a Panszczyca-völgyből (a Hala Gasienicowától) a Buczynowa-völgybe (a Lengyel-Öt-tó völgyébe lehet átkelni. A Kereszt-fennsíkon át (ami tulajdonképpen szintén egy széles hágó a Woloszyn és a Koszysta között) a Waksmundi-völgyből is elérhető. Igen gyakran használt egész könnyű átjáró, amelynek kiterjedt és festői kilátása van.

               367.A.      0       Panszczyca-völgybe, Hala Gasienicowáig, sárga jelzés               3,00 ó

 

367.B.         0                1,45             1,30         lemenet a Lengyel-Öt-tóhoz (D-re)

Felmenetben fárasztó. Sárga jelzésű, készített ösvényen. A Kereszt-nyeregről a Roztoka-völgy felé aláhúzódó, vízmosásszerű, földes-füves szakadékban hosszabb ideig kis szerpentineken visz le az ösvény, azután – magasan a Roztoka-völgy fölött – keresztezve a Kis-Buczynowa-torony d. oldallejtőjét, belép a Buczynowa-völgybe (1/2 ó). Az ösvény ezután közel vízszintesen halad, majd kissé emelkedve átkel a Zerge-hegynyúlványán (1/2 ó). A túloldalon ismét lefelé, a törpefenyőben elszórt hatalmas gránit tömbök között, helyenként ingoványos talajon, végül betorkollik a Wielki Staw (Nagy-tó) ény. partja fölött vezető kékjelzésű ösvénybe, amelyen b. néhány perc alatt elérjük az Elülső-tó partján a menedékházat (3/4 ó).

 

2. nap összesen:          7,05 ó          7,15 ó         --        A Sas út 12. részének könnyű változatával.

                                                                                      A nehéz változattal 0,25 ó hosszabb.

1-2 nap összesen:       12,20 ó         14,00 ó

                                                                                      

Egyszerre teljesítve:   9,20 ó         10,40 ó

 

LENGYEL-TÁTRA, további turista utak.

Útszám   Nehézség    Komarniczki   Megjegyzés

                                      kalauz                                                                                   


316.B.         0
                1,20            A Lengyel-Öt-tó völgyéből (É-ról)

Készített ösvényen. Az Elülső-tó partján álló menedékháztól a Nagy-tó ény. partján a Zawratra vezető kék jelzésű ösvényről 20 p múlva b. a sárga jelzésű útelágazásra, amely délre kanyarodva a Nagy-tó és a Fekete-tó között átvisz a Liptói-határhegy alatti füves-törmelékes lejtőre. Ezt fele magasságban egy hoszzú sziklás sáv szakítja meg.     Az ösvény átkel a két tó közötti patakon, és néhány szerpentinnel a sziklaöv fölötti hegyoldal törmelékére vezet, amit hosszú oldalmenettel b. keresztezve, átvisz a hágó alatt a lejtő fele magasságában fekvő, nyitott kis katlanba (40 p). Innen meredek terepen, kis szerpentinekkel fel a hágóra (20 p).

     
316.  Szpiglasowa Przelecz (2140m) , Miedziane-hágó

Széles hágó a Liptói-határhegy és a Miedziane között. Átjáró a Halas-tó és a Lengyel-Öt-tó között.


316.A.         0              
1,45              A Halas-tóhoz (É-felé)

Készített ösvényen. Nagy szerpentinekkel le a Medziane oldalában k. irányban a Barát-völgy aljába. Völgy bejárata fölött tovább a sárga jelzésű ösvényen a 255.B. úton a Halas-tóig (1 ó).

 

218.D.         I              4,00               Halas-tótól, a Tengerszem katlanán át (É-ról)  

Piros jelzés. Alsó része járóterep, végső része könnyű, de meglehetősen kitett mászás. Bár igen sűrűn járják, gyakorlatlanoknak csak megfelelő vezetés mellett ajánlható.

A Halas-tavi menedékháztól b. a tó körül vezető ösvényen a tó d. végéhez, ahonnan a tófalon szerpentinösvény visz fel a Tengerszem é. partjához (vaskereszt; 50 p). A tavat megkerülve, a tó d. végéről a törmelékkúpon a völgykatlan hátterét képező fal alá. A füves törmelékkúp tetejéről az ösvény egy gyeppadra lép át és j. átvezet ahhoz az omladékkal telt széles szakadékhoz (ebbe folyik le a fentről jövő patak), amely a felső völgymedencéhez húzódik fel. Ebben a szakadékban mozgó tömbökön, törmeléken fel a felső völgymedence tágas törmelékmezőjére. Ezen fel a falak tövének közeléig, majd innen b. emelkedő törmeléklejtőn egy hosszú és keskeny hószakadék kezdetéhez, amely a tengerszem-csúcs vad é. falának tövében a csúcs felé húzódik. A szakadékot balról egy vele párhuzamosan futó meglehetős erősen előlépő, széles borda kíséri. A borda kezdeténél (kb. 2170m; 2 ó) vaskapcsok. A bordán törmelékes padokon, lépcsőkön zegzugos irányban fel (helyenként meglehetősen kitett; a nehezebb helyeken láncok és vaskapcsok). A borda végül a Tengerszem-csúcs é. gerincére torkollik, kevéssel a csúcs alatt (50 p). A gerincen j. igen kitett, keskeny élre, és egy kis csorbán át vaskapcsok segélyével a gerincen még egy keveset meredeken fel, majd kitérve ny. oldalba, könnyű lépcsőkön j. fel a csúcs ény. Ormára (10 p; a Halas-tótól összesen 4 ó). (10. ábra.)

              

218. Rysy (középső 2503m, ÉNY 2499m), Tengerszem-csúcs

A Tengerszem-csúcsról a Magas-Tátrának talán a legszebb kilátása nyílik. A lábánál elterülő völgyeket szerteszórt csillogó tengerszemek tarkítják. A jelentékeny Tátra-ormok mind láthatók, és felülmúlhatatlanul szép a lepillantás a Tengerszem- és a Halas-tó felé, amelyek a sötét törpefenyők között a mélyben tündökölnek. A csúcs a Magas-Tátra főgerincének egy sarokpontjában emelkedik. DK-re a koronás Tátra-csúcs , a főgerincen Ny felé a Békás-tavi-csorba mély nyílása után a Simon-torony következik. Észak felé a Hét-Gránátossal végződő hosszú oldalgerinc ágazik ki belőle, amelyben a Tengerszem-csorba választja el a Dénes-csúcstól. Két orma van: a három gerinc találkozási pontjában emelkedő ény. Kilátóorom (2499m) és a főorom (2503m). A Poprád-tótól a Hunfalvy-hágóra és a csúcsra jelzett ösvény vezet fel. A Halas-tó felőli útja lényegesen nehezebb

Vissza
a 218.D. úton a Halas-tóhoz.

319.A.      0          1,30         Átmenet a Halas-tótól az Opalonén és a Swisztowkán át a Lengyel-Öt-tó völgyébe

A Halas-tavi menedékháztól a kék jelzésű út néhány percig a völgyben kifelé, majd az Opalone k. lejtőjén ferdén j. emelkedve, a hegy ék. gerincére, az Opalone hátára visz fel (50 p; gyönyörű visszapillantás a Halas-tóra  és a Tengerszemre). A terjedelmes  fűtérséggé (kb. 1750m) szélesedett gerinchátat az ösvény keresztezi.  Kevéssell az Opalone  háta után az ösvény a Swisztowka-katlant a Roztoka-völgyhöz való letörése fölött keresztezi, és a meredek lejtőn oldalt gyenge eséssel a Swisztowkától b. fekvő nyergecskébe  vezet át (25 p; innen rövid háton 1 p alatt j. fel a Swistowka ormára, amely  hatalmas fallal törik le  a Roztoka-völgyhöz). Átkelve  a nyergecskén, az ösvény a lejtőt gyenge eséssel keresztezi, és a Lengyel-Öt-tó völgyének alját az Elülső-tó 8Przedi Staw) é. partján éri el. A menedékház mág 15 p; összesen 1 1/2 óra.

 

319.     Swistowka Czuba (1763m), Swistowka
Az Opalony Wierch é. ormáról északra ereszkedő oldalgerinc a Swistowkával végződik, amely kb. 300 m magas közel függőleges fallal szakad le északra a Roztoka-völgybe.